1.1.11

புதிய ஆண்டு - 2011

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் புதிய நாள். பல்வேறு காரணங்களுக்காக அது அவ்வாறு இருக்கும். எனவே ஒவ்வொரு நாளும் புதிய நாள்தான். 
ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை மட்டும் எல்லாரும் விமரிசையாகக் கொண்டாடுகிற நிலை ஒரு குழும உணர்வை - தான் தனித்து இல்லாமல் அனைவரோடும் இருக்கிறோம் - ஒரே மன நிலையில் இருக்கிறோம் என்கிற மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.

மகிழ்ச்சி நீடிக்கட்டும்.

ஆங்கிலப் புதிய ஆண்டை ஏறக்குறைய எல்லாரும் கொண்டாடுகிற போது அனைவரும் தங்களது குறுகிய மனநிலையத் தாண்டி ஒரே எண்ணத்தோடு இருக்கிறோம் என்பது இதின் பலம்.

ஆனால் - இந்த விழாக்கள் நிறைய வியாபார நோக்கிலேயே இருக்கின்றன. குழும உணர்வு என்கிறதைத் தாண்டி, அதன் பொருள் மாறி - உணர்வற்ற, பொருளற்ற, சத்தங்கள் எழுப்புகின்ற, சத்தங்கள் மட்டுமே எழுப்புகின்ற நாட்களாக மாறி விட்டன.

எதுவும் செய்வதற்கில்லை - இக்கடலில் கலப்பதைத் தவிர.


புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.
 

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பதிவுகள் விவாதத்தின் தொடக்கமே. பின்னூட்டங்களே விவாதங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும்