23.3.14

டோன்ட் வொர்ரி - நிமிர்ந்து நில்

நிமிர்ந்து நில் தேசிய கீதம் டோன்ட் வொர்ரி

எது நடந்தாலும் ....

இந்த திரைப் பட விடியோவைப் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி எனது பழைய பதிவான கவலைப் படாதே சகோதரா வைப் படித்துவிட்டு வரவும்.

இசை பற்றியெல்லாம் ஒப்புமைப் படுத்துவது என் நோக்கமல்ல.