குறும் படங்கள்

The short films are the list given by S. Ramakrishnan.

To see Ramakrishnan's list of short films visit his page:
http://www.sramakrishnan.com/view.asp?id=366&PS=1

Although he has given a list of 10 short films, I have chosen only a few of my choice.

  Not an every day story ( Iranian short film )

Not an Everyday Story


My Name is Lisa

Light


The Slap

Another Iranian Short film: very interesting ...

VIVA SUNITA


object width="425" height="344">0 comments:

கருத்துரையிடுக

பதிவுகள் விவாதத்தின் தொடக்கமே. பின்னூட்டங்களே விவாதங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும்