18.8.10

சாதி

தமிழ் வலைப் பதிவுகளில் சாதி ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. இதை உசாதீனப் படுத்தி விட்டு யாரும் பதிவுகளை எழுதி விட முடியாது.


இப்பக்கத்தில் கடந்த மாதங்களில் வந்த சில கட்டுரைகளை கொடிட்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாதிரி. சில விரும்பப் படலாம் அல்லது வெறுக்கப் படலாம்.

விரும்பினால் உங்கள் கருத்தை நீங்களும் எழுத ஒருவேளை இது தூண்டுதலாயும் இருக்கலாம்.

----------------------------------------------------------------------------***  இந்து மதத்தில் மட்டும்தான் தலித்தா?


*** இந்து மதத்தில் மட்டும்தானா -இரண்டு

------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


*** மகளிரின் சாதி ஆர்வம்


*** சாதியக் கணக்கெடுப்பு

-------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------*** குற்ற உணர்வு தவிர்

*** சாதி உணர்வோடு முற்போக்காளனாக இருக்க முடியுமா?

*** தினமணியில் கார்ட்டூன்

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பதிவுகள் விவாதத்தின் தொடக்கமே. பின்னூட்டங்களே விவாதங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும்