29.10.16

தீபாவளி வாழ்த்துகள்

அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்

தீபாவளி கொண்டாடும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
செலவு செய்யுங்கள் - கொஞ்சம் அளவோடு செய்யுங்கள்.
கடன் வாங்கி செலவு செய்வது நமக்கு உகந்தது அல்ல.
வெடிக்காமல் கொண்டாடுங்கள்.
புகை நமக்குத் பகை.


தீபாவளி கொண்டாடாத நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
ஒளியின் விழாவாய் கொண்டாடுங்கள்.
இருளை அகற்ற உங்களால் ஆனதைச் செய்யுங்கள்.

தீபாவளியை எதிர்க்கும் நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
ஏன் தீபாவளி நமது இனத்திற்கு எதிரான விழா என்பதைக் குறித்து
இன்னும் அதிகமாய் வெளிக்கொணர வாழ்த்துக்கள்.
எது இருள்,  அசுரர் என்பதை பற்றிய புரிதல் உண்ணும் அதிகள் தேவை.
கொண்டாடும் நண்பர்களை சிந்திக்கும் நண்பர்களாகவும் மாற்ற வேண்டுமல்லவா?

வாழ்த்துக்கள்..

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பதிவுகள் விவாதத்தின் தொடக்கமே. பின்னூட்டங்களே விவாதங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும்