19.10.16

தொழில் கொலைகள் கட்சிக் கொலைகள் ஆகுமா?

சில நாட்களாக தமிழகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் கொலை செய்யப் படுவதாகவும், எனவே அதை ஒரு போராட்டமாக முன்னெடுத்து மற்ற கட்சியைச் சார்ந்த அல்லது மதத்தைச் சார்ந்தவர்களை அடிப்பதும் விரட்டுவதும் நல்லதல்ல.
கட்சியை வளர்க்க ஆயிரம் வழிகள் உண்டு. இது சரியான வழியல்ல.

சமீபத்தில் கொலை செய்யப்பட நபர்களில் பெரும்பாலும் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறவர்கள் அல்லது பிசினஸ் செய்கிறவர்கள். தொழில் முறை காரணமாக கொலை செய்யப் படுகிறவர்களை கட்சிச்கெதிரான கொலைகளாகப் பாவிப்பது நாகரிகமற்ற அரசியல்.

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பதிவுகள் விவாதத்தின் தொடக்கமே. பின்னூட்டங்களே விவாதங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும்