28.7.10

புதிய அடையாளம்


நமது நாட்டிற்கு ஒரு புதிய அடையாளம். நமது பொருளாதார வீழ்ச்சியை இனி வெறும் அடையாளம் கொண்டே குறிப்பிடலாம்.
மிக விரைவாக பாகிஸ்தானும், இலங்கையும் தங்கள் பணத்தின் குறியீட்டை வெளியிடும் – கேரளம் தங்கள் பெயர் மாற்றியது போல.
இந்த அடையாளத்தை ஒரு தமிழன் வரைந்தான் என்பது ஒரு விதத்தில் பெருமைதான்.
ஆங்கிலமா, கிரேக்கமா அல்லது இந்தி – யா என்கிற குழப்பம் நம் பண மதிப்பு மற்றும் பொருளாதாரம் பற்றிய குழப்பம் போல வெகு நாளைக்கு நீடிக்கும் என்பது மட்டும் நிச்சயம்.
அடையாளம் தேவைதான் அதே சமயம் – அதில் இந்தியாவும் இந்தியனும் வெற்றி பெரும் அளவுக்கான பொருளாதாரக் கொள்கையும் தேவை.

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பதிவுகள் விவாதத்தின் தொடக்கமே. பின்னூட்டங்களே விவாதங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும்